Hrana kroz život

Svjesnija prehrana

Naš projekt “Hrana kroz život” aktivno će uključiti populacije osoba oboljelih od
šećerne bolesti i celijakije te mlade općenito.


Uživanje u hrani i s dijagnozom
Svijest o ozbiljnosti bolesti s jedne strane, a s druge strane znanje o brojnim
mogućnostima vlastitog doprinosa zdravlju, glavni su poticaji bolesniku za ustrajno
svladavanje zdravstvenog problema. Temelj uspjeha nalazi se u nastojanju da se
nastavi uživati u hrani uz istraživanje i pronalazak novih ukusnih obroka koji se
mogu jesti bez lošeg utjecaja na zdravlje. Takav pozitivan pristup želimo diseminirati
kroz aktivnosti projekta „Hrana kroz život“ namijenjene našim ciljnim skupinama.

Celijakija
Celijakija je doživotna kronična bolest, a jedina sigurna terapija je stroga
bezglutenska prehrana. Istraživanja pokazuju da se kod 70% pacijenata unutar dva
tjedna od početka bezglutenske prehrane bilježi poboljšanje simptoma. Razine
antitijela mogu se normalizirati tijekom 6 do 12 mjeseci od početka primjene
ovakve prehrane, a za kompletnu histološku remisiju potrebne su i do dvije godine.

Šećerna bolest
Šećerna bolest je stanje kronične hiperglikemije, a obilježena je poremećenim
metabolizmom ugljikohidrata, bjelančevina i masti. Prehrana je glavna sastavnica
skrbi za oboljele od šećerne bolesti te upravo kroz pravilnu prehranu moguće je
spriječiti i liječiti kronične komplikacije šećerne bolesti, a to su: pretilost, povišen
krvni tlak i bolest krvnih žila.

Prehrana za djecu i mlade 
Pravilna prehrana je jedan od temeljnih uvjeta za pravilan rast i razvoj djece i
mladih.  Utječe na njihove tjelesne i psihičke sposobnosti, kognitivne funkcije i koncentraciju, otpornost organizma na bolesti, kao i na osjećaj zadovoljstva.
Poveznice između prehrane u djetinjstvu i kasnijih sklonosti raznim oboljenjima su
brojne, stoga se u projektu kao posebna ciljna skupina ističe opća populacija
mladih. Cilj je rana prevencija mogućih oboljenja nastalih kao posljedica nepravilne
prehrane. Provedbom aktivnosti osigurat će se podizanje svijesti javnosti na
razmišljanje o hrani.  Također, cilj je motivirati sudionike na donošenje odluke za
svjesnijom prehranom.