Eu flag

Hrana kroz život

Svjesnija prehrana

Naš projekt “Hrana kroz život” aktivno će uključiti populacije osoba oboljelih odšećerne bolesti i celijakije te mlade općenito. Uživanje u hrani i s dijagnozomSvijest o ozbiljnosti bolesti s jedne strane, a s druge strane znanje o brojnimmogućnostima vlastitog doprinosa zdravlju, glavni su poticaji bolesniku za ustrajnosvladavanje zdravstvenog problema. Temelj uspjeha nalazi se u nastojanju da senastavi uživati … Opširnije