Hrana kroz život

Projekt “Hrana kroz život” / Društveno poduzetništvo 2

Baviti se društvenim poduzetništvom ne uključuje samo vanjske prilagodbe poslovanja, nego i one unutarnje.

Model osnaživanja

Način provođenja projekta zasniva se na modelu osnaživanja. On podrazumijeva direktno uključivanje naših zaposlenika u proces procjene potreba, provedbi i evaluacija projekta. Radionice i edukacije pedviđene projektom temelje se na metodi neformalnog učenja. Svi korisnici ciljnih skupina mogu u njima aktivno sudjelovati. Pri organizaciji, poseban naglasak ćemo staviti na izbor lokacija koje su prihvatljive osobama s tjelesnim invaliditetom. U tom smjeru ćemo prilagoditi i naš prostor.

Unutarnje promjene

Transformacijom poduzeća u društveno poduzeće, uključit ćemo zaposlenike u procese upravljanja te demokratski model donošenja odluka. Time direktno doprinosimo održivom razvoju na lokalnoj razini. Provedbom projektnih aktivnosti provodi se uravnotežen i pravičan gospodarski razvoj, kao i osnaživanje naših djelatnika kroz radionice i edukacije. Osim toga, briga o okolišu i održivom razvoju važna je sastavnica društveno odgovornog poslovanja pa naš radni tim poseban naglasak stavlja na brigu o okolišu kroz racionalno trošenje materijala.

Konačno…

Projektom “Hrana kroz život” želimo na jedinstven način transformirati našu tvrtku Enzita d.o.o. u održivo društveno poduzetničko poduzeće, budući da su u svim segmentima poslovanja uključene i naše temeljne vrijednosti:

  • društvena odgovornost (dobrobit svih zaposlenika)
  • mogućnost razvoja i usavršavanja pojedinaca
  • dobrobit za klijente
  • dobrobit za okoliš

Ovom transformacijom osigurat ćemo:

  •  održivo poslovanje
  • mogućnost zapošljavanja teže zapošljivih skupina
  • reinvestiranje profita  u razvoj lokalne zajednice (kroz prenošenje znanja marginaliziranim skupinama o važnosti svjesne prehrane)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost poduzeća Enzita d.o.o.